Αγία Βαρβάρα Κάμπος

Ναός αγίας Βαρβάρας, Κάμπος και τα κατάλοιπα του παλαιού ναού στα βόρεια.

Ναός αγίας Βαρβάρας, Κάμπος και τα κατάλοιπα του παλαιού ναού στα βόρεια.

Ανάμεσα στις κοινότητες Κάμπος και Γαληνή (μητροπολιτική περιφέρεια Κύκκου και Τηλλυρίας), μέσα στο δάσος, βρίσκεται ο παλαιός ερειπωμένος ναός της Αγίας Βαρβάρας. Πρόκειται για μονόχωρο ναΐδριο μικρών διαστάσεων, δομημένο με τοπικούς λίθους, που αφθονούν στην περιοχή, οι οποίοι συγκρατούνται μεταξύ τους με απλή χωματολάσπη. Το μέγιστο ύψος διάσωσης των τοίχων ανέρχεται γύρω στα δύο μέτρα.

Η πρόσβαση στον ναό γίνεται από είσοδο στη δυτική πλευρά.

Στην ευρύτερη περιοχή του ναού πρέπει να αναζητηθεί ο ομώνυμος οικισμός, ο οποίος σημειώνεται σε μεσαιωνικούς Χάρτες της Κύπρου. Ο χώρος χρησιμοποιείτο τουλάχιστον από την ύστερη αρχαιότητα σύμφωνα με την κεραμική που εντοπίζεται πέριξ του ναού.
Πρόσφατα (2010) στα νότια του ναού ο μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας Νικηφόρος οικοδόμησε νέο ξυλόστεγο ναό.

Φωτογραφία: Ναός αγίας Βαρβάρας, Κάμπος και τα κατάλοιπα του παλαιού ναού στα βόρεια.