Μνημεία

Στα διοικητικά όρια της Μητρόπολης Κύκκου και Τυλληρίας, υπάγεται μια σειρά μνημείων και χώρων ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, άρρητα συνδεδεμένων με την ιστορία του τόπου και συχνά με την ιστορία της μονής. Την ευθύνη της διαχείρισης των μνημείων και χώρων αυτών, φέρει το Μουσείο της μονής, το οποίο σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, έχει κατά καιρούς διεξάγει διάφορες εργασίες στους χώρους αυτούς.
Αναφέρονται στη συνέχεια μόνο κάποια εκ των μνημείων αυτών, στα οποία το Μουσείο Κύκκου έχει εργαστεί.