Πρόλογος Επισκόπου Κύκκου Νικηφόρου

web banner ekthesis 2

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΚΚΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

FWTO EPPISSKOPOY small transpΣτὴν ἐποχὴ τῆς παγκοσμιοποίησης, τὴν ὁποία διανύουμε, εἰδοποιὸ διαφορὰ τοῦ κάθε λαοῦ ἀποτελεῖ ἡ πολιτιστική του κληρονομιά. Μόνο μὲ τὴ διατήρησή της μπορεῖ κάθε λαὸς νὰ ἐκπέμψει τὸ στίγμα του στὸν πολιτισμικὸ χάρτη τῆς ὑδρογείου. Παράλληλα, ὁ σεβασμὸς τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἄλλου, ἡ ανοχὴ τῆς διαφορετικότητας τοῦ πλησίον μας, ἡ μελέτη καὶ διατύπωση τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας ἀποτελοῦν ἀρχὲς καὶ συντεταγμένες κάθε εὐνομούμενης πολιτείας, τὶς ὁποῖες ὀφείλει νὰ ἐφαρμόζει γιὰ τοὺς πολίτες της. Στὴν Κύπρο ὅμως, σὲ αὐτὸ τὸ πλωτὸ μουσεῖο πολιτισμοῦ τῆς νοτιοανατολικῆς Μεσογείου, οἱ ἀρχὲς αὐτὲς συνεχίζουν νὰ καταπατῶνται βάναυσα, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς καὶ κατοχῆς στὸ βόρειο τμῆμα τοῦ νησιοῦ τὰ τελευταῖα 32 χρόνια. ῾Όπως διαφαίνεται καὶ ἀπὸ τὴν παρούσα φωτογραφικὴ ἔκθεση, καρπὸ ἐρευνητικοῦ προγράμματος τοῦ Μουσείου τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου, ὁ Χριστιανισμὸς ἀνεξαρτήτως δόγματος τελεῖ ὑπὸ διωγμὸν σὲ μία χώρα-μέλος τῆς μεγάλης Εὐρωπαϊκῆς Οἰκογένειας. Οἱ ἐκκλησίες, ὅπου δὲν κατεδαφίσθηκαν, μετατράπηκαν καὶ χρησιμοποιοῦνται ὡς στάβλοι, ὁ γηγενὴς πληθυσμὸς ἐκδιώχθηκε καὶ τὶς ἑστίες του κατέλαβαν ἔποικοι ἀπό τὴν ᾿Ανατολία, τὰ ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα, οἱ εἰκόνες καὶ οἱ τοιχογραφίες ἑνὸς πολιτισμοῦ 5.000 χρόνων λεηλατήθηκαν καὶ πωλοῦνται ἀπὸ ἀρχαιοκάπηλους στὶς ἀγορὲς τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Τὸ χρέος μας ἔναντι τοῦ σεβασμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας κάθε ἀνθρώπου καὶ τῆς προστασίας τῆς κοινῆς μας αὐτῆς εὐρωπαϊκῆς, πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς μᾶς ἐπιβάλλει νὰ ἀποτρέψουμε τὸν ἐφησυχασμό μας στὴν τραγωδία αὐτή, ποὺ συντελεῖται καθημερινῶς. Διανύοντας τὸν 21ο αἰώνα, δὲν εἶναι δυνατὸν πλέον νὰ κλείνουμε τὰ μάτια μας στὴν πολιτιστικὴ αὐτὴ αἱμορραγία στὸ σῶμα τῆς Εὐρωπαϊκῆς ῾Ένωσης καὶ δὲν ἔχουμε ἄλλη λύση παρὰ νὰ προβοῦμε σὲ πανανθρώπινη συστράτευση, ὥστε, ἐπεμβαίνοντας ἄμεσα καὶ ἀποφασιστικά, νὰ θέσουμε ἕνα τέλος στὶς πράξεις, ποὺ χλευάζουν τὰ ἁγνὰ ἰδεώδη καὶ προσβάλλουν ὅσα ἐπιτεύγματα κατάφερε νὰ πραγματοποιήσει ὁ ἄνθρωπος κατὰ τὴ διάρκεια τῆς μακραίωνης πολιτιστικῆς του πορείας.

Μετ᾿ εὐχῶν,

† Ὁ Κύκκου Νικηφόρος

 

menu_ekthesis_down 2