Δραστηριότητες και Έρευνα

Ερευνητικά Προγράμματα

 • Managing Cultural Heritage Sites through Space and ground Technologies using Geographical Information Systems: A Pilot application at the archaeological sites of Paphos
 • Restore: Αποκατάσταση σε Βυζαντινές Εικόνες με Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
 • Eκθεση Βρυξελλών
 • Ημερίδα Αποκαταστάσεις Μνημείων και Επεμβάσεις σε Αρχαιολογικούς χώρους σε Ελλάδα και Κϋπρο
 • Β’ Παγκύπριο συνέδριο Τηλλυρίας
 • Α’ Παγκύπριο συνέδριο Τηλλυρίας
 • Συνέδριο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης και Αρχαιολογίας
 • Μελέτη των αρχαιοζωολογικών καταλοίπων από τη θέση Πάνω Πύργος-Αυλή: ανασκαφικές περίοδοι 2008-2011 
 • Πρόγραμμα καταγραφής των ναών των κατεχομένων
 • Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: Το χρονικό των αποκαταστάσσεων των Αρχαίων Μνημείων της Κύπρου απότ ο 1935 μέχρι σήμερα
 • Χαρτογράφηση αρχαίων τάφων στην περιοχή Τηλλυρίας
 • Καταγραφή ερειπωμένων εκκλησιών μητροπολης Κύκκου και Τηλλυρίας
 • • Noesis: Non-destructive image base manuscript analysis system